Årsmøte 2015

Velkommen til Årsmøte 2015 torsdag 5.2. kl. 19:00 i biblioteket under Norheim skole.

Vi starter med et spennende foredrag med bilder av Jan Kåre Ness http://jknblogg.blogspot.no

Etter en liten kaffepause går vi over på sakslisten:

Årsmøtets konstituering: Valg av møteleder, ordstyrer og referent.

Sak 1:Godkjenning av innkalling til Årsmøtet for 2015.

Sak 2:Godkjenning av Styrets årsberetning.

Sak 3:Godkjenning av revidert regnskap for 2014 og budsjett for 2015

Sak 4:Valg. Valgkomiteens forslag fremlegges.

Sak 5:Godkjenning av Handlingsplan for 2015  

Sak 6:Andre innkomne saker til årsmøte   

Sak 7:Neste styremøte.