Årsmøte 2016

Velkommen til Årsmøte 2016 torsdag 25.2. kl. 19:00 i biblioteket under Norheim skole.

Dersom noen har saker de ønsker tatt opp på årsmøtet kan dere sende en e-post til post(a)turilag.no, eller legge det inn på kontakskjema her 

Naturforvalter i Karmøy kommune Peder Christiansen kommer for å fortelle om jobben sin og for å være med på å diskutere planer videre. Det blir servering av frukt, noe søtt og kaffe / te. Alle velkommen:-) 

Etter en liten kaffepause går vi over på sakslisten:

Årsmøtets konstituering: Valg av møteleder, ordstyrer og referent.

Sak 1:Godkjenning av innkalling til Årsmøtet for 2016.

Sak 2:Godkjenning av Styrets årsberetning.

Sak 3:Godkjenning av revidert regnskap for 2015 og budsjett for 2016

Sak 4:Valg. Valgkomiteens forslag fremlegges.

Sak 5:Godkjenning av Handlingsplan for 2016  

Sak 6:Andre innkomne saker til årsmøte   

Sak 7:Neste styremøte.