Årsmøte 2017

Velkommen til Årsmøte 2017 tirsdag 21.2. kl. 19:00 i biblioteket under Norheim skole.

Dersom noen har saker de ønsker tatt opp på årsmøtet kan dere sende en e-post til post(a)turilag.no.

Vi går gjennom regnskapet og planene for 2017. Det blir servering av frukt, noe søtt og kaffe / te. Alle velkommen:-) 

Sakslisten, oppdateres med saker som kommer inn:

Årsmøtets konstituering: Valg av møteleder, ordstyrer og referent.

Sak 1:Godkjenning av innkalling til Årsmøtet for 2017.

Sak 2:Godkjenning av Styrets årsberetning.

Sak 3:Godkjenning av revidert regnskap for 2016 og budsjett for 2017

Sak 4:Valg. Valgkomiteens forslag fremlegges.

Sak 5:Godkjenning av Handlingsplan for 2017  

Sak 6:Andre innkomne saker til årsmøte   

Sak 7:Neste styremøte.