Nye websider

Nye websider for Norheim og Spanne friluftslag er for tiden under ombygging. Vi vil likevel bruke siden til å legge ut nyheter og bilder som gjelder nærområdet vårt.

Denne nettsiden vil være en av informasjonskanalene ut til dere og vi anbefaler dere å sjekke denne jevnlig.

Aktiviteter, dugnader i regi av Norheim og Spanne Friluftslag vil bli annonsert på disse sidene.