Turbok-postkasser

Turbok-postkasser er nå montert på Tronefjell og Spannavarden. Helgelandsfjellet er også snart på plass.
Benytt bøkene når du er på toppene, det er kjekt for andre å lese og for deg selv å se når du sist var på toppen :-)

Det vil bli trukket en heldig vinner blant de ivrigste turgåerne ved årets slutt, vinneren blir kontaktet.