Dugnad på kirkevegen

det er avholdt to dugnadskvelder på Kirkevegen - stien mellom Vormedal og Aksnes. Her har vi lagt ut til sammen over 200 meter med bred plank som er veldig god å gå på. Dette er del av stien på 3-fjells-turen :-)

Se bilder under for å se innsatsen så langt!

Takk til alle som har bidratt! Det er plass til flere på dugnad, vi har flere planker på lager - og ønsker å legge dette ut på stiene i Norheimsskogen.